Visdomstennene utgjør en del av de 32 permanente tenner og tilhører derfor det permanente tannsett. Som regel har du 4 visdomstenner som er plassert bak de bakerste kinntenner i over- og underkjeven. Normalt frembryter visdomstennene fra 17-26-års alderen, men det er langt fra alle som får deres visdomstenner. Bruken av visdomstennene er som relikvie fra fortiden, siden kjevene i moderne tid har blitt mindre ettersom vi får mer raffinert, ikke grov kost, så kjevene ikke har så hardt arbeid. Det har medført at det ikke alltid er plass til tennene i kjeven hos nåtidens mennesker. Når visdomstennene bryter frem vil noen derfor oppleve ubehag på grunn av manglende plass, mens andre ikke merker frembruddet.

Uansett er det en god idé å få kontrollert visdomstennene hos tannlegen jevnlig så potensielle problem kan unngås. Hvis det oppstår ubehag eller problemer med visdomstannen er løsningen ofte å fjerne dem.

Hva er symptomene på visdomstannfrembrudd?

Det kan forekomme mild sårhet i området når tannen bryter gjennom slimhinnen/tannkjøttet i munnen. Ytterligere kan det oppstå midlertidig betennelse i tannkjøttet rundt en delvis frembrutt visdomstann. Det skyldes at bakterier opphoper seg i tannkjøttslommen og det kan gi følgende symptomer:

  • Sårhet.
  • Rødhet.
  • Hevelse.
  • Problemer med å åpne munnen optimalt.
  • Vanskeligheter med å svelge.
  • Dårlig smak i munnen.
  • Øm hevelse under kjeven.

Betennelsen i tannkjøttet rundt en visdomstann kan behandles, men det kan være nødvendig å fjerne visdomstannen hvis betennelsen er gjentakende. Hvis du opplever ovennevnte symptomer bør du kontakte din lege og få undersøkt dine tenner nærmere.

Når skal en visdomstann fjernes?

En visdomstann blir kun fjernet i tilfelle av at den gjør skade. Hvis du opplever et vedvarende problem med en visdomstann, er den beste behandling oftest å fjerne visdomstannen. Et supplerende røntgenbilde kan vise hvordan dine visdomstenner er plassert i kjeven. Ut fra bildet kan tannlegen vurdere om det er nødvendig å fjerne en eller flere av visdomstennene.

Generelt skal visdomstenner fjernes hvis en eller flere av problemene er til stede:

-Hvis det ofte er betennelse og hevelse i tannkjøttet.

-Hvis det er hull (karies) i visdoms- og/eller nabotannen, fjernes visdomstannen ofte ved hjelp av en tanntrekking, og nabotannen karies behandles så den kan bevares.

-Hvis det er en fordypet tannkjøttslomme mellom visdoms- og nabotannen (periodontitt).

-Hvis visdomstannen plager nabotannen i kjeven.

-Hvis det er en cyste rundt visdomstannens krone. I sjeldne tilfeller kan en cyste utvikle seg rundt visdomstannens krone. Som regel er en slik cyste i kjeven ufarlig, men bør fjernes sammen med visdomstannen. Grunnen er at en del av kjeven kan bli skjøvet ut av stilling, hvis cysten og visdomstannen ikke fjernes.

Hvordan fjernes en visdomstann?

Visdomstenner kan fjernes enten ved å bli trukket eller operert ut. Hvis visdomstannen er fullt frembrutt, vil den bli trukket ut som andre tenner. Er visdomstannen kun delvis eller slett ikke frembrutt, vil en operasjon være fremgangsmetoden for å få fjernet tannen .Før en visdomstann blir fjernet, tar tannlegen et eller flere røntgenbilder for å se hvordan tannen og roten er plassert i kjeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når en visdomstann skal fjernes foregår det smertefritt i lokalbedøvelse. En enkel tannuttrekking blir som regel hurtig gjort ferdig ved at tannlegen løsner tannen, og deretter fjernes. Ved en operasjon åpnes det opp til visdomstannen gjennom tannkjøttet. Ofte blir en del av tannbeinet fjernet for å få adgang til visdomstannen. Når tannen er eksponert, tas den ut. I noen tilfeller er det nødvendig å dele tannen slik at den kan bli tatt ut i flere deler. Etter visdomstannen er blitt fjernet, skylles munnen grundig med fysiologisk saltvann. Tannlegen syr deretter ditt tannkjøtt sammen med silketråd, som fjernes 5-7 dager etter. Tannlegen vil orientere deg om de forholdsregler du skal følge under helbredelsestiden.

 

I noen tilfeller kan det være behov for å fjerne alle fire visdomstenner. I så fall kan én side visdomstenner i overkjeven/underkjeven ofte fjernes på én gang, og så kan den ikke-opererte siden brukes til å tygge med.

Når bedøvelsen forsvinner, er det vanlig å føle ømhet og/eller lettere smerter i munnen. Derfor anbefaler vi smertestillende tabletter i noen dager. Som oftest er man smertefri innen en uke.

Nesten alle typer kirurgiske inngrep dekkes delvis av HELFO. Skal du f.eks få operert  ut en visdomstann skal behandlingen delvis dekkes av HELFO.

TOP