Tanntrekking

Det kan være flere årsaker til at en tann må fjernes.

  • Den mest vanlige årsak er at tannen er nedbrutt av ubehandlet karies (hull i tannen).
  • Når visdomstenner plager og har en feil oppsetting.
  • Ved kraftig periodontitt hvor beinet har minket så tannens støttevev er borte.
  • Dårlig bittfunksjon som resulterer i at tannen overbelastes og splitter seg eller pasienten ønsker ikke konvensjonell fyllingsterapi eller periodontittbehandling.

 Tanntrekking utføres i henhold til hvordan tannen er festet.

Ved ukomplisert tanntrekking fjernes tanna normalt i løpet av få minutter, dette gir svært lite plager/smerte i etterkant. Dette kan evt. suppleres med en sutur så bivirkningene etter inngrepet minimeres. Det gis evt. også resept på antibiotika og smertestillende medisin. .  Dette vil normalt kontrolleres med vanlig smertestillende som Ibux og Paracet.  Ny tid kan bli gitt for kontroll eller fjerning av evt. sutur en ukes tid etter.

Tannlegen gir alltid bedøvelse, og inngrepet er normalt smertefritt

TOP