Rotfylling

En av de mest vanlige årsakene for smerter i tennene er betennelse av pulpaen (nerven) i en tann. Det kan oppleves som en pulserende, dunkende smerte og ømhet. Smertene kommer som oftest på kveldstid eller i løpet av natten og de fortsetter utover dagen. Prosessen er irreversibelt (kan ikke vendes) og trenger umiddelbar akutt behandling. Det er mange årsaker til at nerven i tannen kan bli infisert eller betent. Det kan skyldes:

  • Rotbetennelse. Ofte er rotbetennelse forårsaket av karies (et dypt hull eller kariesangrep i en tann), hvor bakteriene har fri adgang til pulpa og skaper infeksjon i tannens nerve.
  • Rotspissbetennelse. Hvis rotbetennelse ikke behandles, er det risiko for at bakterier trenger inn til tannens rotspiss og forårsaker betennelse i det omliggende beinet.
  • En fylling eller krone ligger for nærme tannens nerve. Dette kan medføre at nerven dør og at det døde nervevev invaderes av bakterier.
  • En tannskade. Hvis tannen er blitt utsatt for et hardt slag, er sprukket eller brukket kan bakterier trenge inn til tannens nerve.
  • Slitte tenner er mest vanlig hos eldre folk, men også hos ynge som skjærer tenner eller inntar mye syrlig mat og drikke.

Hvordan foregår rotbehandling?

Ved hjelp av en rotfylling kan tannlegen behandle en nerve- eller rotspissbetennelse. I tilfelle tann nerven stadig er levende når behandlingen starter, er det nødvendig å sette lokalbedøvelse. Vi legger vekt på at hele behandlingen skal være smertefri og starter først etter at pasienten har fått tilstrekkelig med bedøvelse. Deretter vil behandlingen foregå smertefritt.

Ved rotfyllingen starter tannlegen med å bore hull i tannen for å kunne komme inn til nerven i rotkanalen. Når det er skapt adgang til den indre del av tannen, fjernes tannens nerve og de infiserte bakterier som er trengt inn i pulpakammeret. Dette gjøres med hjelp av spesielle, tynne filer som jevner sidene av rotkanalene. Ønsket dybde og størrelse av filen fastlegges ved hjelp av et røntgenbilde eller elektronisk måleutstyr. Under en rotfylling er tannlegen nødt til å fjerne noe av tannens substans. Dette kan senere erstattes på forskjellig vis, f.eks. med en plastoppbygning eller plastfylling.

Det er som oftest nødvendig med to eller tre tannlegebesøk. Noen ganger kan det være problematisk å fjerne bakteriene, så da må pasienten komme flere ganger.
Som regel blir pasienten smertefri allerede etter første tannlegebesøk.

Når nerven og bakteriene er blitt fjernet fra tannen, blir rotkanalene desinfisert med en antibakteriell væske. Når rotkanalen er ferdigrenset og desinfisert, blir rotkanalen fylt opp med et plastikk materiale og rotfyllingssement. Oppfyllingen er nødvendig for å sikre at ikke nye bakterier trenger inn i rotkanalen.

En rotbehandlet tann har lettere for å sprekke enn andre tenner. En sunn tann blir holdt fuktig innenfra, men etter en rotbehandling er ikke dette lengre mulig, da tannen ikke lengre er forsynet med blodkar og nerver. En rotbehandlet, avital tann vil derfor være mer tørr og sprø og har dermed en tendens til å knekke lettere. En krone vil gjøre tannen mer robust for de belastinger den vil bli utsatt for. Ofte er det mest hensiktsmessig – uansett tannens tilstand før en rotbehandling – å sette en krone, siden tannen har blitt mer skrøpelig etter en rotfylling.