Helproteser

Det kan være mange grunner til at man ikke har mulighet til å bevare egne tenner. For eldre mennesker kan dette skylde dårlig tannbehandling i ungdommen. Noen har også liten motstandskraft mot tannråte eller tannkjøttbetennelse. Det er alltid er en fordel å bevare noen tenner, men ikke alltid mulig. Helprotesen lages av en tanntekniker etter et nøyaktig avtrykk av kjevekammen. Fremstillingen krever flere tannlege besøk.

En helprotese er det man ofte kaller gebiss. Den erstatter alle tennene i en tannløs kjeve. De er raske å fremstille. Men de sitter ikke fast, krever ofte «lim» og en periode med tilvenning. Det er viktig at personer som bærer proteser, regelmessig kontrollerer tilpasningen hos tannlegen og er nøye med renholdet. Ellers kan lett bli irritasjoner og infeksjoner på slimhinnene. En protese vil dessuten redusere smakssansen.

Delproteser

En delprotese er et gebiss for noen tapte eller manglende tenner. I motsetning til en bro, er delproteser avtakbare men er delvis festet i andre tenner slik at de sitter ofte litt bedre. Det vil også ofte være synlig metall i delproteser.
Tannimplantater kan være et godt alternativ eller supplement til både hel- og delproteser.

Regelmessig   kontroll  hos tannlegen er veldig viktig, slik at man unngår betennelser eller sopp- og bakteriebelegg. Det er også viktig med godt renhold.

Tannlegen gir gode råd og instruksjon om hvordan man kan rengjøre protesen på best mulig måte, slik at man kan ha glede av den i mange år.

Helfo dekker midlertidige og faste del- og helproteser i mange tilfeller.

TOP