Usynlig tannregulering – Invisalign

Hva er Invisalign?

Usynlig og avtagbar tannregulering

Invisalign-behandling er en nesten usynlig måte å rette tennene dine på ,en tannreguleringen som flytter tenner ved hjelp av gjennomsiktige skinner uten noen form for ubehag.

Det er en skånsom behandling som hovedsakelig er beregnet for voksne pasienter. Med denne behandling kan man korrigere både små og mellomstore bittfeil som blant annet overbitt, skjeve tenner og trangstilling. Behandlingen består av en serie med skinner som over tid vil flytte tennene inn i en optimal tannstilling.

Hvordan virker Invisalign?

Hver regulering brukes i ca. to uker,ca.20 timer om dagen  før den erstattes av den neste i serien, og beveger seg gradvis mot den projiserte sluttposisjonen.

Invisalign-reguleringer flytter tennene ved hjelp av en rekke nøye kontrollerte bevegelser. I motsetning til tradisjonell tannregulering kontrollerer Invisalign-behandling ikke bare antall bevegelser som hver regulering utfører, men også timingen av bevegelsen. Så på hvert trinn kan bare enkelte tenner bevege seg i henhold til din Invisalign behandlingsplan på det aktuelle stadiet. Dette resulterer i et effektivt reguleringssystem.

Hva koster Invisalign?

Prisene for usynlig tannregulering varierer fra 15.000 – 55.000 kroner, avhengig av hvor omfattende ditt behov for tannregulering er.

Behandlingstiden avhenger av dine spesielle behov men det pleier å ta kortere tid enn tradisjonell regulering.

Ta kontakt med oss per tlf. 22 20 10 10 for en Invisalign – konsultasjonstime!