Sentrum Tannlegevakt i Oslo tar alle typer tannbehandlinger – visdomstann – problemer

/ / Без категория

Pasienten kom hos vår tannlegeklinikk opprinnelig med smerter i tann 27, så fant ut Tannlege
Svetlana Kobets etter en undersøkelse at pasienten trengte endo-behandling. Det som var litt
interessant, var hva vi fant på rtg-bildet ved undersøkelsen.

Pasienten hadde nemlig en ekstra visdomstann, tann 29. Tilstanden kalles Hyperdont/Polydont/
Overtallig tann. Det er vanskelig å finne statistikk på forekomst av tilstanden i Norge, men noen
artikler nevner en så liten forekomst som ca 1 % av befolkningen.

Vanligste sted for forekomst av hyperdonti er i overkjeve front (mesiodens er vanligst). Dermed var
denne kasusen litt interessant å oppdage. Hvis slike tenner bryter fram, kan de føre til trangstilliger
eller hindre frambrudd av nabotenner, derfor trekkes de ofte. Men hos min pasient var både tann
28 og 29 ikke brutt fram og lå godt oppe i kjevebenet. Dermed blir disse tennene observert og
behandling trenges ikke med mindre de bryter fram eller skaper press på frembrutte nabotenner/
fører til noe annet ubehag for pasienten.