Veldig spesielt kasus av retinert visdomstann i underkjeven

/ / Без категория

Pasienten hadde fått anbefalt å fjerne visdomstann venstre side underkjeve pga. plassmangel. Ved undersøkelse ses delvis retinert tann med en distovertert posisjon. Vi tok røntgen av tannen og oppdaget at pasienten hadde 2 retinerte visdomstenner!

Vi bestemte oss for å ta ut den planlagte tannen i første omgang for så å la den andre få bryte mer frem før en eventuell kirurgisk fjerning da den lå nær mandibularis nerven.
Jeg laget en bukkal flap for å få en god oversikt over begge tennene. Bukkalt bein ble fjernet og 38 ble heblet ut. Jeg innså jeg at det var mulig å fjerne den siste visdomstannen også da den ble godt mobilisert ved luxasjon. Jeg fjernet buccalt og mesialt bein rundt tannen. Deretter ble 39 også heblet ut.
Såret ble renset god og jeg appliserte lokal antibiotika og smertestillende i ekstraksjonssår før jeg suturerte igjen flappen.

Pasienten kom tilbake til kontroll 1 uke seinere og var uten symptomer.

Innlegg av Tannlege Elisabeth S Auensen, Sentrum Tannlegevakt